Sabtu, 01 Maret 2014

Pentinge Njaga Lingkungan

Sugeng enjang Lur,pripun kabare sedanten kemawon?mugi-mugi sedoyo kemawon diparingi bagas kewarasan.Aamiin...
Langsung kemawon nggih lur,meniko wekdal kulo bade bagi Contoh Pidato Bahasa Jawa ingkang judulipun PENTINGE NJAGA LINGKUNGAN...
Menawi wonten saking lur-lur sedanten ingkang nembe kemawon diparingi tugas ken Pidato judul meniko,monggo lur menawi badhe Copas,dipun kersaaken kanthi renaning penggalih...
Cekap semanten pamatur saking kulo,nyuwun ngapunten menawi kathah lepatipun.Salam...


Pentinge Njaga Lingkungan

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh . . .
Dhumateng Bapak Kepala Sekolah SMP N 1 Rowosari ingkang kulo hormati
Dhumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kulo hormati
Lan dhumateng rencang sedaya kemawon ingkang kulo tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani
Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur marang  Gusti allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanti sehat wal afiat.Sholawat uga salam katur dumateng Baginda nabi Muhammad SAW sarta sahabat lan pangikutipun sedaya.

Hadirin ingkang kulo tresnani
Monggo kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungaken urip, umat manungsa. Amargi meniko kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita.

Hadirin ingkang kulo tresnani
Salah sawijining cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan kang layak kanggge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang lan sejahtera

Hadirin ingkang kulo tresnani
Njaga kebersihan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan. Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita tresnani SMP N 1 Rowosari.Menawi sekolah kita resik tiang sanesipun mboten sungkan kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya. Kangge ngresiki sekolah kita iki. Dampak positif yakuwi kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik.
Cekap sementen ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kulo nyuwun pangampunten.
Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh . . .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar